Ciekawy artykuł:  Czas poznać prawdę

Zarządzanie jakością obsługi klienta

Koszt pozyskania nowego klienta jest średnio 10 krotnie wyższy niż koszt utrzymania starego.

jakośćW przeprowadzanych regularnie wśród klientów badań dotyczących sprzedaży okazuje się nieodmiennie, że około 70 % z nich na pierwszym miejscu stawia szeroko rozumianą jakość obsługi. Ponieważ rynek każdej branży jest już zwykle mocno nasycony i występuje na nim silna konkurencja cenowa, więc pozytywna różnica w jakości obsługi klienta stanowi niebanalną przewagę konkurencyjną. Niestety jak wynika z naszych doświadczeń, jest to wykorzystywane w praktyce w niewielu firmach. Stąd potrzeba pomocy Państwu w polepszeniu jakości obsługi klientów.

Opracowaliśmy specjalny pakiet, którego pierwszym etapem jest analiza sytuacji za pomocą Tajemniczego Klienta.

Następne etapy sprowadzają się do odpowiedniego opracowania wyników w oparciu o wiedzę z zakresu psychologii konsumenta, a potem wdrożenia standardów obsługi klienta.

Uruchomienie standardów ma dwa wymiary. Pierwszy dla klientów, którzy dzięki temu zyskują nową jakość, drugi dla pracowników, którzy są rozliczani z ich utrzymania, a dodatkowo dzięki usłudze Tajemniczego Klienta muszą podtrzymywać swoją czujność, co zwiększa ich motywację.

Korzyści:

  • Niewielki koszt – wysiłek wprowadzenia tego programu jest jednorazowy, koszt podtrzymania nieduży.
  • Zwiększone zyski – ilość traconych klientów zmniejsza się o kilkadziesiąt procent.
  • Nowi klienci – łatwiejsze pozyskiwanie nowych klientów.
  • Motywacja pracowników – pracownicy dzięki usłudze Tajemniczego Klienta muszą być bardziej zmotywowani do pracy.
  • Łatwiejsza ocena personelu – dzięki wyznaczonym standardom łatwo jest oceniać personel, a ewentualne nagrody i kary są odbierane jako bardziej sprawiedliwe.

Efekty:

Podstawowym efektem jest zauważalnie lepsza obsługa klienta, która musi się przełożyć na wzrost zysków firmy. Przede wszystkim zmniejsza się liczba traconych klientów, a zwiększa liczba klientów lojalnych.

Pracownicy pracują lepiej i wydajniej, ponieważ standardy obsługi jasno określają ich zakres obowiązków i odpowiedzialności. Ze względu na świadomość procedury Tajemniczego Klienta są bardziej zmotywowani i rzadziej popełniają błędy.

 

Skontaktuj się z nami