Szkolenia

„Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać.” – Cyceron

Podnoszenie kwalifikacji każdego pracownika jest niezbędne nie tylko z punktu widzenia organizacji, ale również z punktu widzenia samych pracowników. Firmy, w których nie ma szkoleń, są wcześniej, czy później opuszczane przez najlepszych pracowników, gdyż nie mogą się oni w nich rozwijać. Stąd też potrzeba, a tak naprawdę konieczność szkolenia personelu. Skoro już musimy szkolić naszych pracowników, ważne jest, aby były to szkolenia przynoszące korzyści.

krzesłaKorzyści:

 • Specjalnie dobrane metodologie wyspecjalizowane do szkolenia różnych grup pracowników.
 • Możliwość tworzenia bazy szkoleniowej e-learning – skutecznego i taniego narzędzia do szkolenia kolejnych pracowników.

Efekty:

Z naszych doświadczeń wynika, że tradycyjna formuła szkoleń na bazie wykładów jest bardzo nieefektywna. Jej skuteczność oceniamy na 10 – 20%. Opracowaliśmy więc szereg udoskonaleń, które ubraliśmy w 3 różne metodologie i które kilkakrotnie ową skuteczność podnoszą. Korzystamy z popularnego NLP, oraz innych narzędzi perswazji. Każde nasze szkolenie kończy się egzaminem.

 

Nasze szkolenia podzieliliśmy na następujące grupy:

Trening rozwoju osobistego

 • Trening prezentacji i wystąpień publicznych.
 • Efektywna komunikacja.
 • Trening asertywności.
 • Myślenie twórcze i rozwój innowacyjności.
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Integracja w zespole.

Szkolenia specjalistyczne

 • Anty NLP – radzenie sobie z osobami, które używają technik manipulacji (jedyne takie szkolenie w Polsce).
 • Jak motywować pracowników.
 • Zawód: Szef.
 • Skuteczne negocjacje.
 • Być Menadżerem.
 • Projekty – zarządzanie czasem i zasobami.

Pakiety szkoleń

 • Budowanie zespołów zadaniowych – np. kompletowanie załogi sklepu.
 • Skuteczny przepływ informacji w firmie.
 • Świat mężczyzn i kobiet – optymalne wykorzystanie potencjału ludzkiego.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi dla brygadzistów i kierowników średniego szczebla.

Skontaktuj się z nami