Systemy ocen pracowniczych dla MŚP

httpwww.routetoexit.co.ukfees_53_3.htmlLudzie są największym kapitałem każdej organizacji. To oni tworzą jej kulturę, atmosferę i wypracowują efekty ekonomiczne. Kluczem do sukcesu jest rozpoznanie ich możliwości oraz ograniczeń.  Stanie się to możliwe poprzez wprowadzenie Systemu Ocen Pracowników.

Podstawowym wymogiem podczas przygotowania do wprowadzania systemu ocen pracowniczych jest poznanie odpowiedzi na zasadnicze pytanie:

Jakie cele chcemy dzięki temu osiągnąć?

Od odpowiedzi zależy, jaki rodzaj systemu ocen wybierzemy, czy będzie to ocena 360 stopni, czy powiążemy nasz system ocen z wynagrodzeniami. Jednakże niezależnie od naszych wyborów, w wyniku wprowadzenia systemu ocen powinniśmy osiągnąć.

Korzyści:

  • Zwiększenie efektywności zarządzania personelem.
  • Poprawa jakości pracy.
  • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników.
  • Pakiet konkretnych informacji na temat wydajności i osiągnięć poszczególnych osób.
  • Wyłonienie naturalnych talentów, przyszłych liderów i specjalistów w organizacji.
  • Kompleksowa ocena mocnych i słabych stron pracowników i firmy.

Efekty:

Z naszych doświadczeń wynika, że wprowadzenie systemu ocen powoduje 4 – 5 % wzrost wydajności firmy.

Systemy ocen są z powodzeniem stosowane w korporacjach i dużych firmach. Natomiast niewielu właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z szeregu korzyści jakie płyną z wprowadzenia systemu ocen. Nawet jeśli zdają sobie sprawę, to często wyobrażają sobie, że koszty takiego przedsięwzięcia są ogromne. W rzeczywistości system ocen powinien być traktowany jako inwestycja, która przyniesie określony zwrot w kapitale.

Skontaktuj się z nami