Systemy motywacyjno – wynagrodzeniowe dla MŚP

Czy da się obniżyć koszty i jednocześnie motywować pracownika?

Środki materialne nie zawsze są najlepszym sposobem motywowania. Według najnowszych teorii motywacji, pieniądze w ogóle nie są zaliczane do środków motywacyjnych. Jedynie ich brak jest silnym demotywatorem. Dlatego też wprowadzając odpowiedni system motywacyjny, można obniżyć koszty wynagrodzeń nie wpływając na zmniejszenie efektywności pracy. Oczywiście nie mówimy tu tylko o zwykłej zmianie sposobu wynagradzania pracowników. Dobry system wynagrodzeń realizuje kilka ważnych funkcji:

TKorzyści:

Przede wszystkim promuje te zachowania pracowników, na których zależy pracodawcy i neutralizuje te, które pracodawca chciałby wyeliminować.

  • Silnie motywuje pracowników, co przekłada się na wzrost wydajności ich pracy.
  • Zwiększa zadowolenie pracowników.
  • I co paradoksalne, zmniejsza ogólne koszty zatrudnienia.

Efekty:

W firmach, w których wprowadzaliśmy systemy motywacyjno-wynagrodzeniowe, koszty wynagrodzenia zmniejszały się średnio o 8%.

Może się wydawać, że ma to sens tylko w większych firmach. Nic bardziej mylnego. Największe (procentowo) oszczędności były właśnie w firmach niedużych – kilkunastoosobowych. Nasze systemy cechowała jeszcze jedna zasada. Mianowicie bazowały one na dużym poczuciu sprawiedliwości, co powodowało wzrost zadowolenia i motywację pracowników mimo ogólnego spadku wydatków. Podobnie jak w przypadku systemów ocen, systemy motywacyjno-wynagrodzeniowe należy traktować jako inwestycję, która przyniesie określony zwrot kapitału.

Skontaktuj się z nami