Rozliczanie dotacji unijnych

Nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem i rozliczaniem projektów unijnych. Posiadamy doświadczenie w kontaktach z Regionalnymi Instytucjami Finansującymi. Dzięki naszym działaniom czas oczekiwania na wypłaty kolejnych transz skrócony jest do minimum. Istotnym czynnikiem jest fakt, że w naszym zespole znajdują się fachowcy, którzy realizowali wiele projektów informatycznych zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu:

  • Bieżące doradztwo w zakresie rozliczania projektu zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie.
  • Rozliczanie transz dotacji.
  • Obsługę korespondencji i kontaktów z instytucją rozliczającą.
  • Wybór dostawców zgodnie z prawem zamówień publicznych i zasadą konkurencyjności.
  • Wprowadzenie zmian do projektu, w szczególności uaktualnianie harmonogramów oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie.
  • Pomoc w realizacji obowiązków związanych z promocją projektu oraz jego dokumentacji.
  • Uczestnictwo podczas kontroli.
  • Doradztwo informatyczne.

Zobacz listę klientów, którzy nam zaufali i dołącz do ich grona.

Skontaktuj się z nami